sprawdź ofertę

POZWÓL MI ZADBAĆ
O TWOJE ZDROWIE

Strona główna

Witamy na stronie Gabinetu Mamont i Specjaliści!

Gabinet fizjoterapii, kosmetologii, medycyny estetycznej

 

 

Nasza praca naszą pasją!

fizjoterapia masaż szczecin  

Gabinet Mamont i Specjaliści to zespół pasjonatów fizjoterapii, masażu, kosmetologii oraz medycyny estetycznej. Naszym priorytetem jest nieustanny rozwój oraz dbałość o pacjenta. Nasi specjaliści na bieżąco śledzą trendy i nowości w swoich dziedzinach. Nasze miejsce stworzyliśmy dla osób ceniących sobie profesjonalizm oraz usługi na najwyższym poziomie. Posiadamy pełen zakres zabiegów z dziedziny fizjoterapii i kosmetologii profesjonalnej.

Do naszych pacjentów podchodzimy w sposób indywidualny korzystając ze wszelkich form fizjoterapii poprzez łączenie różnych metod. Każdy pacjent to inny problem, inna diagnostyka i terapia. Specjalizujemy się w kompleksowej rehabilitacji pourazowej i pooperacyjnej oraz poprawiamy komfort życia i zdrowia. Nasi fizjoterapeuci to pełni zapału, wykształceni i uśmiechnięci ludzie, którzy stale szkolą się z zakresu fizjoterapii. Zgromadzona przez nas wiedza pozwala skutecznie pomagać naszym pacjentom.

Korzystamy z zabiegów kosmetologicznych dostosowanych do potrzeb z wynikających problemów. Przeprowadzamy profesjonalne zabiegi zaawansowanej kosmetologii oraz medycyny estetycznej. W bogatej ofercie posiadamy zabiegi z wykorzystaniem fali uderzeniowej, oczyszczania Hydroderm, lasera, kawitacji i ultradźwięków. Pracujemy na profesjonalnych preparatach bezpiecznych dla skóry.

Każdy zabieg jest dobierany do indywidualnych potrzeb pacjenta, a zespół dokłada wszelkich starań, aby procedury były jak najbardziej komfortowe i przynosiły najlepsze efekty. Oferujemy kompleksowe zabiegi z zakresu fizjoterapii, masażu, kosmetologii oraz medycyny estetycznej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!

 

Pozwól nam zadbać o Twoje zdrowie i urodę!

 

 • rehabilitacja i fizjoterapia dorosłych
 • rehabilitacja i fizjoterapia kobieca
 • rehabilitacja i fizjoterapia młodzieży
 • rehabilitacja i fizjoterapia osób starszych 
 • masaż
 • drenaż limfatyczny
 • masaż KOBIDO
 • fala uderzeniowa
 • kosmetologia
 • stylizacja rzęs i brwi
 • medycyna estetyczna
 • pielęgnacja twarzy i ciała
 • oczyszczanie wodorowe
 • rytuały SPA
 • opalanie natryskowe
 • depilacja
 • laserowe usuwanie makijażu i tatuażu

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa zasady świadczenia i korzystania z usług Mamont i Specjaliści – Anna Gołębiowska z siedzibą przy ul. 5 lipca 15 , 70-376 w Szczecinie (zwanego dalej “Gabinetem”).
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Usługach lub Zabiegach, rozumie się przez to wszystkie usługi lub zabiegi świadczone przez Pracowników Gabinetu na rzecz Klientów w jego siedzibie.
 3. Klientem Gabinetu może być każda osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia posiadająca zgodę swojego prawnego opiekuna lub osoba niepełnoletnia poniżej 13 roku życia przebywająca w Gabinecie pod opieką swojego prawnego opiekuna lub osoby przez niego wyznaczonej.
 4. Skorzystanie z dowolnej Usługi jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu wyrażenia świadomej zgody na Zabieg aż do jego zakończenia.
 5. Gabinet Mamont i Specjaliści oferuje pakiety usług z zakresu fizjoterapii, masażu, kosmetologii, stylizacji brwi, stylizacji rzęs, stylizacji paznokci, licznych zabiegów na twarz/ciało (manualnych i z wykorzystaniem maszyn), konsultacji fizjoterapeutycznych i kosmetycznych, możliwość zakupu bonów upominkowych, pakietów zabiegowych i innych usług. Aktualna oferta zamieszczana jest na stronie Gabinetu www.mamont.pl , www.fizjoterapia-szczecin.pl oraz mamont.booksy.com.

 

§ 2 UMAWIANIE WIZYT

 1. Klient ma możliwość wcześniejszego umówienia wizyty poprzez portal Booksy.com (mamont.booksy.com), telefonicznie 535 556 655 , 535 35 44 44 lub mailowo kontakt@mamont.pl.
 2. Zasady umawiania wizyt przez Booksy.com określa Regulamin korzystania z portalu Booksy.pl, dostępny na stronie www.booksy.com/regulamin.
 3. Gabinet zastrzega sobie prawo pobierania zadatku przy rezerwacji wybranych Usług, zwłaszcza w przypadku Klientów, którzy co najmniej 2 razy nie stawili się wcześniej na wizycie w umówionym terminie.
 4. O zadatku i jego kwocie Klient zostanie poinformowany przed umówieniem wizyty.
 5. Gabinet zastrzega sobie prawo do odmowy umówienia wizyty i odmowy wykonania Usługi w przypadku Klientów, którzy co najmniej 2 razy nie stawili się wcześniej na wizycie
w umówionym terminie.
 6. Klient, który nie wpłacił zadatku, może odwołać umówioną wizytę najpóźniej na
24 godziny przed jej terminem. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 24 godziny przed jej terminem będzie traktowane jak niestawienie się na wizycie w umówionym terminie.
 7. Klient, który wpłacił zadatek, może odwołać umówioną wizytę najpóźniej na 24 godziny przed jej terminem i odzyskać kwotę wpłaconego zadatku. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 24 godziny przed jej terminem skutkuje zatrzymaniem zadatku przez Gabinet. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 24 godziny przed jej terminem będzie traktowane jak niestawienie się na wizycie w umówionym terminie.
 8. Na umówioną wizytę należy przyjść punktualnie.
 9. W przypadku spóźnienia Klienta Gabinet zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania Usługi, o czym Klient zostanie poinformowany przed przystąpieniem do jej wykonania. Za skróconą Usługę obowiązuje pełna odpłatność.
 10. W przypadku spóźnienia Klienta Gabinet zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi, jeśli osiągnięcie pożądanego przez Klienta efektu nie będzie możliwe
w skróconym czasie. W tym przypadku Gabinet zachowa ewentualny zadatek wpłacony wcześniej przez Klienta.
 11. Jeśli Gabinet odwoła umówioną wizytę, a został wpłacony zadatek, zostanie on zwrócony Klientowi.
 12. Jeśli wykonanie Usługi opóźni się z winy Gabinetu, Usługa nie zostanie skrócona.

 

§ 3 KWALIFIKACJA DO ZABIEGU

 1. W trosce o bezpieczeństwo Klientów przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza wywiad, który ma na celu ustalić, czy nie istnieją przeciwwskazania do wykonania Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 2. Klient zobowiązuje się do udzielenia Pracownikowi odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu maj ich pełną świadomość i je akceptuje. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.
 4. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
 5. Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.
 6. Klient jest obowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.
 7. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
 8. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
 9. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 10. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za powikłania pozabiegowe lub działanie niepożądane stosowanych preparatów, jeśli nastąpią w konsekwencji zatajenia informacji o stanie zdrowia przez Klienta.
 11. Brak akceptacji regulaminu jest jednoznaczny z rezygnacją z Usługi.
 12. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów na ankietach, kartach Klienta/Pacjenta, w programie lojalnościowym oraz na Booksy.com jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Mamont i Specjaliści – Anna Gołębiowska, z siedzibą przy ul. 5 lipca 15, 70-376 w Szczecinie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

§ 4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych klientów jest Gabinet Mamont i Specjaliści – Anna Gołębiowska.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji umów (wykonania Usług).
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania każdej umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 6. Dane osobowe Klienta mogą podlegać profilowaniu.
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów
prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Klient ma możliwość płatności za Usługi w salonie gotówką, kartą, bonem.
 2. Zadatek należy uiścić przelewem na konto bankowe.
 3. Kaucja jest pobierana przez Booksy.com.
 4. Cennik Usług dostępny jest w Gabinecie i na stronie internetowej www.mamont.pl/cennik oraz www.fizjoterapia.szczecin.pl/cennik.
 5. Ceny zawarte w ofercie  i na stronie internetowej, mogą ulec zmianie. Nie dotyczy to wcześniej zakupionych karnetów, pakietów i bonów upominkowych. W przypadku zmiany cennika, Klient będzie informowany o tym przed wykonaniem Zabiegu.
 6. Gabinet zastrzega sobie prawo do dowolnego przyznawania rabatów.
 7. Gabinet zastrzega sobie prawo do organizowania promocji, których zasady określone będą we właściwych regulaminach promocji.
 8. Rabaty i promocje nie łączą się, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.

 

§ 6 BONY I KARNETY

 1. Gabinet prowadzi sprzedaż bonów i karnetów.
 2. Bony i karnety ważne są przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu. Nie ma możliwości przedłużenia ważności bonów i karnetów.
 3. Karnety uprawniają do odbycia określonej karnetem liczby takich samych Zabiegów, w określonym na karnecie czasie.
 4. Bony są bonami kwotowymi na okaziciela, które mogą służyć jako środek płatniczy w Gabinecie.
 5. Karnety i bony nie podlegają wymianie na gotówkę.
 6. W przypadku płatności bonem nie wydaje się reszty. Kwotę pozostałą na bonie można wykorzystać na kolejne Zabiegi.
 7. Jeśli Klient chce wykorzystać bon kwotowy do zakupu Usługi o wartości większej, niż kwota wskazana na bonie, różnicę w cenie może dopłacić gotówką lub kartą.
 8. Zabieg umówiony w ramach karnetu, na którym Klient nie pojawi się bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, przepada i zostaje odliczony od liczby zabiegów na karnecie. Pozostałe Zabiegi w ramach karnetu wciąż mogą zostać wykorzystane.
 9. Karnety nie mogą zostać przekazane innej osobie.

 10. Bony na okaziciela mogą zostać przekazane innej osobie.

 

§ 7 REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Usługi. Powinien to zrobić w ciągu 5 dni od jej wykonania lub wystąpienia powikłań wywołanych Zabiegiem.
 2. Klient ma prawo żądać zwrotu całości lub części kosztów Usługi albo wykonania nieodpłatnych poprawek.
 3. Reklamację należy złożyć na piśmie, osobiście w Gabinecie lub listem poleconym.
 4. Gabinet ma 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Gabinet spełni żądania Klienta.
 6. W przypadku odpowiedzi odmownej, Klient ma prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu 14 dni kalendarzowych. Na rozpatrzenie odwołania Gabinet ma 14 dni kalendarzowych.
 7. Klient nie ma prawa odmówić zapłaty za wykonaną Usługę.
 8. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za powikłania, które wystąpią po poprawnie przeprowadzonym Zabiegu, poprzedzonym poprawnie przeprowadzonym wywiadem, w którym nie stwierdzono przeciwwskazań do wykonania Zabiegu.
 9. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za powikłania powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń pozabiegowych.

 

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Recepcja Gabinetu jest monitorowana.
 2. Gabinet jest objęty wewnętrznym monitoringiem, ze względu na bezpieczeństwo Klientów oraz obsługi Gabinetu. Akceptacja Regulaminu Gabinetu Mamont i Specjaliści jest równoznaczna z akceptacją na rejestrację wizerunku.
 3. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinetu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.
 4. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za okrycia wierzchnie. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
 5. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Gabinetu.
 6. Gabinet nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć. Zabiegi są wykonywane w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką, a każdy Klient jest uświadamiany, że efekty Zabiegu są uwarunkowane osobniczo i mogą nie być w pełni satysfakcjonujące.

 

§ 9 PRACOWNICY

 1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownik, przez przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 3. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
 4. Pracownicy Gabinetu zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.
 5. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do upięcia włosów, tak by zminimalizować ryzyko przedostania się ich w obszar wykonywania Zabiegu.
 6. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
 7. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, menedżerowi lub innemu członkowi obsługi Gabinetu, który prowadzi w danym momencie dyżur.

 

§ 10 HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO

 1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Gabinetu, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie.
 2. Gabinet posiada własny autoklaw do sterylizacji narzędzi.
 3. Wszystkie produkty techniczne, na których pracujemy są ściśle przeznaczone do oferowanych zabiegów, artykuły jednorazowe dopełniają sterylności.
 4. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
 5. Pracownicy Gabinetu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia Usług do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
 6. W przypadku niezamierzonego (niezwiązanego z planowanym przebiegiem Zabiegu) naruszenia powłok ciała Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i opatrywane stosownie do skali zranienia. Jeżeli do uszkodzenia doszło z wyłącznej winy Pracownika salonu, Zabieg jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu. W pozostałych przypadkach (w tym samookaleczeniu Klientki/ta) zakres i termin ustalane są indywidualnie.
 7. W Gabinecie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie fizjoterapeutycznym oraz kosmetologicznym.

 

§ 11 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Na terenie całego Gabinetu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, oraz innego rodzaju używek i środków odurzających. Jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania własnych napojów alkoholowych.
 2. W przypadku pojawienia się Klienta pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających Pracownicy nie wykonają umówionego Zabiegu. Osoby takie oraz osoby zachowujące się niekulturalnie zostaną wyproszone z Gabinetu.
 3. Zabrania się wprowadzania na teren Gabinetu zwierząt, za wyjątkiem psów asystujących.
 4. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Gabinetu Mamont i Specjaliści zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu i stosowania  się do sugestii Pracowników.

 

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, cennika Usług i certyfikatów poświadczających umiejętności pracowników Gabinetu.
 2. W przypadku kwestii spornych nieuwzględnionych w Regulaminie Gabinet zobowiązuje się do podjęcia próby polubownego ich rozwiązania.
 3. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w mediach społecznościowych Gabinetu i na jego stronie internetowej, co najmniej 14 dni kalendarzowych przed terminem, w którym zmiany zaczną obowiązywać.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023r. do odwołania.